MR: co-creatie en gedragen besluitvorming

Wanneer de MR, schoolleiding en docenten tegenover elkaar komen te staan bij voorstellen voor nieuw beleid, wordt er vaak teruggegrepen op overleg. Eigenlijk is het dan al te laat.
Hoe diagnosticeer je de situatie en hoe ontwerp je een participatie-overleg dat recht doet aan de belangen van alle stakeholders en dat uitmondt in een gelegitimeerd besluit? Welke stappen moeten er worden doorlopen en hoe werk je in een context van wederzijdse afhankelijkheid aan vertrouwen? Deze training bouwt voort op technieken van Harvard Law School, binnen het paradigma van New Public Governance; besluiten bouw je samen op.

Het doel van de ondersteuning

Met de MR-leden die deze training volgen, willen we het volgende bereiken:

  • de deelnemer kent stappen van de participatieladder en de participatiekubus van Fung
  • de deelnemer is bekend met het fenomeen prisoner’s dilemma
  • de deelnemer is bekend met BATNA – best alternative to a negotiated agreement
  • de deelnemer kent de aanpak voor Joint Fact Finding
  • de deelnemer kan een participatietraject ontwerpen

Beschrijving

De kracht van co-creatie

Wanneer de MR, schoolleiding en docenten tegenover elkaar komen te staan bij voorstellen voor nieuw beleid, wordt er vaak teruggegrepen op overleg. Eigenlijk is het dan al te laat.
Hoe diagnosticeer je de situatie en hoe ontwerp je een participatie-overleg dat recht doet aan de belangen van alle stakeholders en dat uitmondt in een gelegitimeerd besluit? Welke stappen moeten er worden doorlopen en hoe werk je in een context van wederzijdse afhankelijkheid aan vertrouwen? Deze training bouwt voort op technieken van Harvard Law School, binnen het paradigma van New Public Governance; besluiten bouw je samen op.

Het doel van de ondersteuning

Met de MR-leden die deze training volgen, willen we het volgende bereiken:

  • de deelnemer kent stappen van de participatieladder en de participatiekubus van Fung
  • de deelnemer is bekend met het fenomeen prisoner’s dilemma
  • de deelnemer is bekend met BATNA – best alternative to a negotiated agreement
  • de deelnemer kent de aanpak voor Joint Fact Finding
  • de deelnemer kan een participatietraject ontwerpen

 

 

Inhoud van de training

1. Introductie:

We starten met een spel. In die setting ervaar je de dilemma’s bij onderhandelingen. We spelen enkele rondes en bespreken daarna de stappen die werden gezet. We bespreken de betekenis van de begrippen inzet, belangen, behoeften en wederzijdse afhankelijkheid.

 

2. Theorie: Getting to YES!

Iedereen die onderhandelingen ingaat heeft een beeld van de gewenste uitkomst. Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over dat proces? We bespreken enkele bekende cases en reflecteren hiermee op de eigen praktijk.

 

3. Hoe ontwerp je een participatietraject?

We verkennen de verschillende stappen en opties van beproefde trajecten. Welke betekenis heeft Joint Fact Finding daarin? Hoe verzekert elke stakeholder zich van voldoende mandaat? Wie leidt het traject? Wat als er escalatie optreedt?

4. Ontwerp je eigen participatietraject

Aan de hand van de aangereikte theorie en een concreet stappenplan ontwerp je een eigen traject bij een gefingeerde of zelf aangeleverde cases (dat laatste als dit bij de opdrachtverlening en voorbereiding is besproken).

Doorlopend

Gedurende de gehele training en met name bij de opdracht zijn wij beschikbaar voor vragen en advies

 

literatuur

Deze training is gebaseerd op toonaangevende literatuur op het gebied van onderhandelen en participatie.

 

Axelrod, R. (2006). The evolution of cooperation. Amsterdam: Adfo Books.

De Dreu, C.K.W. (2010). Social conflict; the emergence and consequences of struggle and negotiations. In Handbook of social psychology: Vol 2. New York: Wiley.

Fisher, R. en Ury, W. (2012). Getting to yes (3e druk). London, England: Random House

Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. Public administration review. (66) 66-75.

Laws, D, en Forester, J. (2007). Learning in practice: Public policy mediation, Critical Policy Analysis, 1:4, 342-370, DOI: 10.1080/19460171.2007.9518526

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Teaching Pro’s:

Erik Harinck
06 – 517 56 285
eharinck@teachingpros.nl