Kahoot!

Vergroot betrokkenheid en plezier!

Kahoot!

Met welk doel kun je een Kahoot! inzetten?

Een Kahoot! kun je heel goed gebruiken om het volgende te bereiken:

Activeren van voorkennis

Een korte Kahoot! ter introductie op een onderwerp is een goede manier om de voorkennis van leerlingen te activeren en ze tegelijk nieuwsgierig te maken naar jouw les. In je les zelf kun je extra inzoomen op bijvoorbeeld de onderdelen die de meeste leerlingen nog niet wisten of niet meer wisten.

Evaluatie

Een kahoot! kan ook heel goed worden ingezet als evaluatie-instrument. In de volgende les gaan we verder in op formatief toetsen. Voor nu is het goed om te weten dat je de kennis die leerlingen tijdens een les hebben opgedaan aan het einde van de les kunt testen met een Kahoot! Zijn de van de les nog niet zoals je zou willen? Dan heb je concrete aanwijzingen voor wat je nog extra moet uitleggen. Leerlingen kunnen dezelfde quiz nog eens spelen in bijvoorbeeld de ‘gost’ modus. Zo kunnen ze leren van hun foute antwoorden en de volgende keer het juiste antwoord geven. Zo weet jij als docent hoe jouw uitleg is overgekomen en de leerlingen leren door middel van een leuke quiz!

Taxonomie

Een Kahoot! is goed te gebruiken bij verschillende leeractiviteiten. De leeractiviteiten zijn in te delen volgens verschillende taxonomieën. Hier volstaan wij met het OBIT en RTTI model. Wil je meer weten over taxonomieën? Lees dan dit artikel uit Toets!

Onthouden en reproductie

Kahoot! leent zich uitstekend om het onthouden van feiten te oefenen. Dezelfde Kahoot! kun je hier meerdere keren voor gebruiken: een feit blijft immers een feit! Kahoot! heeft de mogelijkheid om de meerkeuze antwoorden random weer te geven. Leerlingen moeten dus alle alternatieven doorlezen om de juiste te kiezen. Hiermee voorkom je dat leerlingen de juiste kleur bij een bepaalde vraag onthouden:

“Oh ja, de bestorming van de Bastille, dat was blauw”.

Begrijpen en toepassen niveau 1

Een Kahoot! kan ook prima gebruikt worden om eenvoudige toepassingsvragen te beantwoorden. Je kunt de tijd voor het beantwoorden van deze vragen iets langer maken, zodat leerlingen gelegenheid hebben om na te denken. Hoe vaker je dezelfde Kahoot! oefent met een klas, hoe groter het risico dat het geen begrip meer toetst. Als je dezelfde vraag met hetzelfde antwoord een aantal eer oefent, wordt het vanzelf een reproductievraag :).