Kahoot!

Vergroot betrokkenheid en plezier!

Kahoot!

Kahoot! spelen

Kies een quiz uit die je wilt spelen en klik op de ‘Play’-knop.

Game options

Bij ‘Game options’ kan je een aantal opties voor het spel instellen.

  • Enable Answer Streak Bonus: zet deze optie aan als spelers bonuspunten kunnen verdienen als ze meerdere vragen achter elkaar goed hebben;
  • Name generator: zet deze optie aan als je wilt dat Kahoot! spelersnamen verzint voor de deelnemers;
  • Podium: zet deze optie aan als je wilt dat de spelers die eerste, tweede en derde staan in beeld komen aan het eind van het spel;
  • Randomize order of questions: zet deze optie aan als je wilt dat de vragen in willekeurige volgorde aan bod komen;
  • Randomize order of answers: zet deze optie aan als je wilt dat de antwoordopties in willekeurige volgorde in beeld komen;
  • Enable 2 Step Join: zet deze optie aan als je een spelers een extra keer wilt laten joinen om er zeker van te zijn dat er alleen spelers uit de ruimte meedoen;
  • Display Game PIN throughout: zet deze optie aan als spelers tijdens het spel mogen joinen;
  • Automatically move though questions: zet deze optie aan als Kahoot! automatisch door mag gaan naar de volgende vraag;
  • Require players to re-join after each kahoot: zet deze optie aan als spelers opnieuw moeten joinen bij een nieuwe quiz.

Classic

Kies je voor Classic-optie? Dat betekent dat spelers allemaal individueel tegen elkaar spelen. Na een paar seconden verschijnt er een Game PIN in beeld. De spelers moeten naar https://kahoot.it gaan en de PIN invoeren. Ze kunnen dat ook doen via de Kahoot!-app. De speler (of Kahoot!) kiest een nickname. Als de optie ‘Enable 2 Step Join’ aan staat, moeten de spelers ook nog een patroon invoeren. Als een speler joint, verschijnt er een naam op het scherm. Als je een naam niet gepast vindt, klik je erop om hem te verwijderen. De leerling kan vervolgens opnieuw joinen. Links in beeld staat hoeveel spelers er al gejoind hebben. Klik op de knop ‘Start’ om de quiz te beginnen.

Eerst komt de vraag in beeld en een paar seconden later de antwoordopties. Kahoot! laat automatisch de score op de vraag zien als iedereen geantwoord heeft of als de tijd om is. Je kunt ook zelf doorklikken. Klik op ‘Show media’ om de vraag nog eens te bekijken.

Klik op ‘Next’ om de ranking van alle spelers te bekijken. Klik weer op ‘Next’ om door te gaan naar de volgende vraag. Aan het eind van het spel komt er een podium in beeld (als je dat ingesteld hebt) en worden de eerste, tweede en derde plek bekend. Klik op ‘Get results’ om de scores op te slaan, de quiz opnieuw te spelen of om een nieuwe Kahoot! te starten. De spelers kunnen ook feedback geven. Dat kan je hier ook bekijken.

Team

Als je voor de Team-optie kiest, spelen meerdere spelers op eenzelfde apparaat. De spelers gaan weer naar https://kahoot.it of naar de Kahoot!-app, vullen de Game PIN in en kiezen een Teamnaam. Vervolgens kunnen zij hun eigen nickname invoeren. Bij elke vraag krijgen ze eerst wat overlegtijd en daarna kunnen ze hun antwoord kiezen. De rest van het spel verloopt op dezelfde manier als in de Classic mode.

Punten

Spelers verdienen voor elk juist beantwoordde vraag punten. Hoe sneller ze hun antwoord hebben ingevuld, hoe meer punten ze kunnen krijgen (maximaal 1000 per vraag). Als een speler meerdere vragen achter elkaar goed heeft, ontstaat er een streak. Hoe langer die streak is, hoe meer bonuspunten ze verdienen. Als ze in een reeks goed beantwoorde vragen een antwoord fout hebben, stopt de streak.